Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Dönüşüm Yönetim Ofisi

Kültür

Şirketler bir sonraki döneme geçerken daha güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunun her geçen gün daha çok farkına varıyorlar. Bu konuda yapmaları gerekenleri ve atmaları gereken adımları çalışıyor, yol haritalarını netleştiriyor ve projeler hazırlıyorlar.

Tüm bu yapılanların sonucunda dijitalleşmenin başarılı olması için kurum kültürlerinin de buna göre yapılandırılması ve içinde bulunulan ortamda geçerli kültür kodlarının doğru anlaşılması önemli. Var olan kültür doğru olarak analiz edilmeli ve mevcut durum doğru anlaşılmalıdır.

Kurum kültürü, ‘işler burada nasıl yapılır?’ sorusuna verilecek cevaplardan oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak hissedilen ve yazılı olmadığı halde yaşanan bir gerçektir.

Dijitalleşme yolculuğunda varılmak istenen hedef dijital kültür ve beklentiler doğru ifade edilmeli ve net mesajlarla belirlenmelidir.

Hedef dijital kültür başlığı altında bu dönüşümü gerçekleştirmek isteyen kurumların bu konuda da bir dönüşüm gerçekleştirmeleri gerekiyor.

İşlerin nasıl yapıldığı konusuna dokunmadan bir dönüşümü gerçekleştirmek çok gerçekçi değildir ve kısa vadede değiştiği sanılan süreçler ve yaklaşımlar yeniden eski hali ile ortaya çıkabilir.

Dijital kültür kavramı ile dijitalleşme yolculuğunda bir şirketin nasıl iş yapması gerektiğinin ana hatlarını ortaya koymaya ve bunu daha analitik bir bakış açısı ile ölçerek değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunun sonucunda da hangi alanlara daha çok ilgi gösterilmesi gerektiğini belirleyip ona göre değişim planları oluşturulması gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Bu hedef doğrultusunda ve dijitalleşme yolunda kurumların şu 7 başlıkta durumlarını tespit ederek nereye varmak istediklerini belirlemeleri gerekiyor:

 1. 1. Çalışma şekli
  2. Kurumsal hız
  3. Harekete geçme
  4. Yönetim şekli
  5. Organizasyon şekli
  6. Karar verme şekli
  7. Bakış açısı

Sektörlere göre her bir şirketin bu başlıklardan hangisinde nasıl davranması gerektiğine karar vermesi ve çalışanlarından hangi davranışları beklediğini belirlemesi gerekmektedir.

Sonrasında da bunların her bir çalışan tarafından benimsenmesi ve uygulanması için eğitim programları, pilot çalışmalar ve performans izleme yöntemleri belirlenmeli ve ‘Dijital Kültür Dönüşümü’ başlığı ile bir program yürütülmelidir.

Türkiye’deki kurumların bu dönüşümde ülkeye özgü kültürü dikkate alarak yöntem ve usullerini belirlemeleri çalışmanın sonucunu direk etkileyecek ve daha başarılı sonuçlar almalarını sağlayacaktır.